Privacy Policy

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke SILHOUET LINGERIEmet maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Rijselstraat 1, met ondernemingsnummer BE0704.548.414 en als contactpersoon voor de verwerking Mvr. Els Waignein.


2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:


Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan SILHOUET LINGERIE worden toevertrouwd.


4. DUUR VAN DE VERWERKING

SILHOUET LINGERIE bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

SILHOUET LINGERIE bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.


5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

SILHOUET LINGERIE heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat SILHOUET LINGERIE van uw persoonsgegevens maakt.


6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SILHOUET LINGERIE. Daarnaast hebt u steeds het recht om SILHOUET LINGERIE te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.


U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.


Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan SILHOUET LINGERIE in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door SILHOUET LINGERIE daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@silhouet.be, per post naar Rijselstraat 1 te 8900 IEPER of door gebruik te maken van het contactformulier "Contact" op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door SILHOUET LINGERIE evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingautoriteit):

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


7. COOKIES

Het surfen op de website van SILHOUET LINGERIE kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.


U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.


Op de website van SILHOUET LINGERIE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


8. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatst bijgewerkte versie: 04/06/2018.

Contact


Silhouet Lingerie

Rijselstraat 1 - 8900 Ieper
05 720 00 92
info@silhouet.be


BTW BE 0704 548 414

Openingsuren

Maandag t.e.m. zaterdag:

9u30-12u30 & 13u30-18u00


Zondag:

Gesloten

Copyright @ All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren